Thông báo

  • Hệ thống không xuất hóa đơn tự động cho các thanh toán liên quan đến vé dịch vụ xe buýt.
    Nếu quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn thì vui lòng điền vào mẫu này chamsockhachhang@xevietthanh.vn - Hotline: 19006779
  • Hệ thống không xuất hóa đơn tự động cho các thanh toán liên quan đến bảo hiểm.
    Nếu quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn bảo hiểm thì vui lòng điền vào mẫu này và gửi về địa chỉ: TravelCare.VN@chubb.com