Hướng dẫn tra cứu hóa đơn

Bước 1: Truy cập vào website http://einvoice.vietjetair.com để tra cứu hóa đơn.

Bước 2: Nhập thông tin vào ô trống

- Đối với khách hàng cá nhân:

Đăng nhập link (B2C): nhập mã tra cứu hóa đơn và mã kiểm tra. Chọn Tìm hóa đơn để tra cứu.

- Đối với khách hàng đại lý của VietjetAir

Đăng nhập link (portal Đại lý): nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và mã kiểm tra. Chọn Đăng nhập để tra cứu.

Bước 3: Tải hóa đơn về lưu trữ bằng cách nhấn vào nút Download file hóa đơn.